Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-508/17

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 32. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja, z dne 19.05.2017, sprejete sklepe 32. redne seje skupščine delničarjev SALUS, Ljubljana, d.d., ki so razvidni v pripetem dokumentu.
 


Na sami skupščini je delničar Slavko Kastelic napovedal izpodbojne tožbe k točki Ad1 1.1, 1.2., 1.3..


To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 22. 05. 2017 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 22.05.2017