Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-674/17

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Obvestilo o spremembi predsednika uprave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet Mlinotesta d.d. se je na 111. seji dne 22.6.2017 seznanil z odstopno izjavo g. Davida Nabergoja, ki je z dnem 22.6.2017 iz osebnih razlogov nepreklicno odstopil s funkcije predsednika in člana uprave družbe Mlinotest d.d..

Nadzorni svet je za novega predsednika uprave za mandatno dobo do izteka mandata, to je do dne 18.11.2020, imenoval dosedanjega člana uprave g. Danila Kobala. Odslej bo uprava družbe delovala v dvočlanski sestavi, in sicer bo poleg g. Danila Kobala kot predsednika uprave v upravi ostal tudi dosedanji član uprave g. Matija Majcenovič. Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

 

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Nadzorni svet družbe
Datum: 23.06.2017