Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-58/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 16. 6. 2017 do vključno 22. 6. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.655 lastnih delnic v skupni vrednosti 306.546 EUR, in sicer:

- 16. 6.      1.005  delnic po povprečni tehtani ceni 53,60 EUR,

- 19. 6.      1.044  delnic po povprečni tehtani ceni 53,70 EUR,

- 20. 6.         790  delnic po povprečni tehtani ceni 54,00 EUR,

- 21. 6.      1.612  delnic po povprečni tehtani ceni 54,68 EUR in 

- 22. 6.      1.204  delnic po povprečni tehtani ceni 54,66 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 553.441 kar je predstavljalo 1,688 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 559.096 kar predstavlja 1,705 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 23. 6. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 23.06.2017