Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-860/17

NOVA KBM, d.d., Maribor

Obvestilo o sklepih 33. Skupščine delničarjev Nove KBM d.d.

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja zapisnik poteka skupščine, iz katerega so razvidni sprejeti sklepi 33. skupščine delničarjev, ki je bila dne 23.8.2017.

 

Sprejeti sklepi skupščine

Zapisnik skupščine in sprejeti sklepi skupščine se nahajajo v priponki.

 

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.


Informacija o prisotnosti oz. zastopanosti delničarjev na skupščini:

1. BISER BIDCO S.a.r.l., 2 avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  – 10.000.000 delnic in glasovalnih pravic oz. 100 % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke.

 

Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh banke (www.nkbm.si) od 24.8.2017 naprej, za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Nove KBM d.d.
Datum: 24.08.2017