Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-878/17

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sklep nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. o imenovanju predsednika uprave za naslednje 5-letno mandatno obdobje s pričetkom 1.1.2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Salus, Ljubljana, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe je na svoji 5. redni seji dne 30. 8. 2017 imenoval dosedanjega člana uprave mag. Žiga Hienga za predsednika uprave družbe z mandatno dobo 5 let, ki prične teči z dnem 1. 1. 2018. Nadzorni svet je mag. Žiga Hienga za isto mandatno obdobje ponovno imenoval tudi za direktorja odvisne družbe Salus, Veletrgovina, d.o.o.. Za obe funkciji je bilo podano pooblastilo za samostojno zastopanje.

Nadzorni svet družbe bo preostalega člana uprave družbe in še enega direktorja odvisne družbe Salus, Veletrgovina, d.o.o. imenoval predvidoma na svoji redni decembrski seji 2017. Tudi članu uprave in še enemu direktorju odvisne družbe bo podeljeno pooblastilo za samostojno zastopanje.

Imenovanje mag. Žiga Hienga, dosedanjega člana uprave, magistra ekonomskih znanosti s pridobljenim CFA certifikatom, ki ima večletne izkušnje z upravljanjem družb, sledi izpolnitvi dosedanje Strategije družbe ter viziji za prihodnost. 

Nadzorni svet se je sedanjemu predsedniku uprave Mihu Lavriču zahvalil za dosedanje delo, ki ga je ocenil kot zelo uspešno. Nadzorni svet je hkrati izrazil željo, da bi sedanji predsednik uprave sprejel nove izzive ter nadaljeval svojo uspešno poslovno pot v okviru Skupine Salus tudi po izteku njegovega mandata z dnem 31. 12. 2017.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 30. 08. 2017 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 30.08.2017