Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-888/17

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Pismo o nameri v zvezi s prevzemom družbe SANOLABOR, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Uredbe o zlorabi trga in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednje sporočilo:

Družba Salus opravlja pogovore o nakupu večinskega deleža delnic družbe SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana ("Sanolabor") ter je v zvezi s tem 31.08.2017 sklenila pismo o nameri z družbo Sanolabor in z njenimi delničarji, katerih delež v kapitalu družbe Sanolabor presega 20%. Sklenitev pisma o nameri je odobril tudi nadzorni svet družbe Salus.

Potencialni prevzem družbe Sanolabor bi bil skladen z razvojno strategijo družbe Salus, ki predvideva okrepitev dejavnosti zastopanja in širitev dejavnosti trženja in aktivne prodaje.

Pismo o nameri predvideva sklenitev prodajne pogodbe med družbo Salus in skupino delničarjev družbe Sanolabor, katerih delež v kapitalu družbe skupaj znaša več kot 50%.

Sklenitev prodajne pogodbe je v prvi vrsti odvisna od rezultatov skrbnega pregleda, ki se bo pričel opravljati po podpisu pisma o nameri ter soglasja skupščine Salus k transakciji.

V prodajni pogodbi bo, v kolikor bo do sklenitve le-te prišlo, kupnina za posamezno delnico družbe Sanolabor določena ob upoštevanju relevantnega EBITDA, višine finančne zadolženosti ter nekaterih drugih tržno običajnih parametrov. Družba Salus namerava kupnino za morebitni nakup financirati s kombinacijo lastnih virov in dolžniškega kapitala ter alternativno, največ do 20% celotne kupnine, z novo izdajo delnic družbe Salus.

Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence, ter razveznim pogojem, da družba Salus na podlagi prevzemne ponudbe, ki bi jo objavila po izpolnitvi prodajne pogodbe, pridobi vsaj 75% delež v kapitalu in glasovalnih pravicah družbe Sanolabor.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 31.08.2017 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 31.08.2017