Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-922/17

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Prejem izpodbojne tožbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Družbi Mlinotest d.d. je bila s strani Okrožnega sodišča v Novi Gorici danes vročena izpodbojna tožba opr. št. I Pg 152/2017 delničarja Mihe Likarja iz Dutovelj, zaradi razveljavitve sklepa skupščine z dne 30.06.2017, sprejetega pod točko 4. dnevnega reda (pcto. 5.000,00 EUR).

Družba Mlinotest d.d. bo skladno s pozivom sodišča na prejeto tožbo odgovorila v postavljenem roku.

 

Objava bo od 08.09.2017 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 08.09.2017