Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1009/17

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Obvestilo o prejemu sodbe Višjega sodišča

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Mlinotest d.d. je danes prejela sodbo Višjega sodišča v Kopru, s katero je le-to zavrnilo pritožbo tožnikov Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) in Mihe Likarja zoper sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici z dne 24.03.2017 v zadevi opr. št. Pg 64/2016.

Tožnika sta v marcu 2016 vložila izpodbojno tožbo zaradi razveljavitve sklepov 27. skupščine družbe Mlinotest d.d. z dne 11.02.2016, sprejetih pod točkami 2., 3. in 4. dnevnega reda (odpoklic dotedanjih članov in imenovanje novih članov nadzornega sveta).

Sodba v zadevi opr. št. Pg 64/2016, s katero je Okrožno sodišče v Novi Gorici potrdilo pravilnost skupščinskih sklepov iz februarja 2016 o predčasnem odpoklicu Boruta Kuhariča in Silvana Peršolje s funkcije članov nadzornega sveta in o imenovanju novih članov nadzornega sveta, je tako pravnomočno potrjena.

 

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 17.10.2017