Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1138/17

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Dne 22.11.2017 sta bili na podlagi sklenjene sodne poravnave pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici umaknjeni dve izpodbojni tožbi, ki jih je vložil delničar Miha Likar zoper družbo Mlinotest d.d. (opr. št. Pg 141/2016 in Pg 152/2017). Obe izpodbojni tožbi sta bili vloženi zaradi razveljavitve sklepov skupščin z dne 18.05.2016 in 30.06.2017 v zvezi z delitvijo dobička družbe Mlinotest d.d..

Zoper Mlinotest d.d. se tako ne vodi več noben sodni postopek zaradi izpodbijanja skupščinskih sklepov.

 

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 23.11.2017