Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1167/17

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

POROČILO o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in skupine SALUS za obdobje januar – september 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in skupine SALUS za obdobje januar – september 2017..

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 30. 11. 2017 dalje do dneva izteka predpisanega roka.   

Uprava
Datum: 30.11.2017