Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1186/17

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Notranja informacija

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Uprava družbe Mlinotest d.d. je na seji dne 4.12.2017 sprejela poslovni načrt za leto 2018, ki ga bo predložila v mnenje nadzornemu svetu družbe. Poslovni načrt za leto 2018 je ambiciozen, vendar realen in predvideva nadaljnjo rast prihodkov. Za investicije bo v letu 2018 namenjenih približno 4 milijonov evrov sredstev, kar je okvirno enak znesek, kot je bil za investicije porabljen v letu 2017. 

 

Objava bo od 4.12.2017 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 04.12.2017