Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-201/18

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o spremembi organizacijske oblike

Na podlagi določil 111. Člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper objavlja naslednje sporočilo:

Okrožno sodišče v Kopru je v registrski zadevi vpisa spremembe dne 15.03.2018 vpisalo spremembo pravnoorganizacijske oblike družbe in sicer iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Novi naziv podjetja je: MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba d.o.o..

 

To obvestilo bo od danes dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.ml-holding.si  še najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 16.03.2018