Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-422/18

SIVENT, d.d., Ljubljana

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID - po stanju na dan 30.04.2018

V skladu s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (UL RS 99/2007) družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja sestavo sredstev družbe Sivent, d.d., Ljubljana v odstotkih od vseh sredstev družbe po stanju na dan 30.04.2018 in seznam desetih največjih posamičnih naložb družbe po velikosti od največje do najmanjše po stanju na dan 30.04.2018. Mesečno poročilo z navedenimi podatki je v priponki.

Podatki, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Sivent, d.d., Ljubljana www.sivent.si od dneva objave dalje za obdobje najmanj 5 let.

SIVENT, d.d., Ljubljana
Datum: 17.05.2018
Pripeti dokumenti:  Sestava sredstev na 30.4.2018