Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-463/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Objava sklica 24. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe sklicuje 24. redno sejo skupščine delničarjev družbe.

Sklic 24. skupščine in ostala gradiva so v priloženih dokumentih.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 25. 5. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 25.05.2018