Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-48/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 1. 6. 2018 do vključno 7. 6. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 7.891 lastnih delnic v skupni vrednosti 459.881 EUR, in sicer:

- 1. 6. 2018      1.914 delnic po povprečni tehtani ceni 58,00 EUR,
- 4. 6. 2018      1.897 delnic po povprečni tehtani ceni 58,59 EUR,
- 5. 6. 2018         282 delnic po povprečni tehtani ceni 58,00 EUR,
- 6. 6. 2018      1.854 delnic po povprečni tehtani ceni 58,37 EUR in
- 7. 6. 2018      1.944 delnic po povprečni tehtani ceni 58,21 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.


Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 766.918 kar je predstavljalo 2,339 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 774.809 kar predstavlja 2,363 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 8. 6. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 08.06.2018