Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-629/18

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana

Sklep skupščine družbe Slovenski državni holding, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., objavlja Slovenski državni holding, d. d., naslednje sporočilo: 

Dne 16. 7. 2018 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., katere se je kot edina ustanoviteljica in delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo je na podlagi sklepa Vlade zastopala generala sekretarka mag. Lilijana Kozlovič. Na skupščini je bil sprejet naslednji sklep:

"SDH ponovno začne izvajati dejanja v zvezi s postopkom prodaje delnic Nove Ljubljanske banke d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: NLB), po metodi javne ponudbe delnic (IPO), s ciljem, da se postopek prodaje NLB izvede na način, da se do konca leta 2018 proda najmanj 50 % plus eno delnico, preostali del, ki presega 25 % plus eno delnico, pa do konca leta 2019."

Navedeno obvestilo bo od dne 16. 7. 2018 objavljeno tudi na spletni strani www.sdh.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava
Slovenski državni holding, d. d.
Datum: 16.07.2018