Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-672/18

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o prejeti mednarodni bonitetni oceni

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je mednarodna bonitetna agencija FITCH Ratings za družbo KD Group d.d. ohranila kreditno bonitetno oceno »BB» in za družbo Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«. Ocena gibanja bonitetne ocene ostaja za družbo Adriatic Slovenica d.d. »Rating watch Positive«, medtem ko se je ta ocena za družbo KD Group d.d. spremenila in je sedaj »Rating watch Negative«.

 

Sprememba izgledov glede gibanja bonitetne ocene  družbe KD Group d.d. je posledica pričakovane spremembe strategije družbe in skupine KD Group po zaključku postopka prodaje celotnega kapitalskega deleža v naložbi Adriatic Slovenica d.d.

 

To obvestilo bo od 9.8.2018 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.

 

KD Group d.d.

 

KD Group d.d.
Datum: 09.08.2018
Pripeti dokumenti:  Fitch Ratings_obvestilo