Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-81/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 28. 9. 2018 do vključno 4. 10. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.692 lastnih delnic v skupni vrednosti 314.794 EUR, in sicer:

- 28. 9. 2018    1.427   delnic po povprečni tehtani ceni 55,00 EUR,
- 1. 10. 2018    1.235   delnic po povprečni tehtani ceni 55,24 EUR,
- 2. 10. 2018    1.419   delnic po povprečni tehtani ceni 55,50 EUR,
- 3. 10. 2018       330   delnic po povprečni tehtani ceni 55,00 EUR in
- 4. 10. 2018    1.281   delnic po povprečni tehtani ceni 55,57 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 820.114 kar je predstavljalo 2,501 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 825.806 kar predstavlja 2,518 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 5. 10. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 08.10.2018