Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
TOS-84/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 5. 10. 2018 do vključno 11. 10. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.478 lastnih delnic v skupni vrednosti 359.262 EUR, in sicer:

- 5. 10. 2018    1.335   delnic po povprečni tehtani ceni 55,55 EUR,
- 8. 10. 2018    1.327   delnic po povprečni tehtani ceni 55,60 EUR,
- 9. 10. 2018    1.194   delnic po povprečni tehtani ceni 55,65 EUR,
- 10. 10. 2018  1.071   delnic po povprečni tehtani ceni 55,40 EUR in
- 11. 10. 2018  1.551   delnic po povprečni tehtani ceni 55,15 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 825.806 kar je predstavljalo 2,518 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 832.284 kar predstavlja 2,538 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 12. 10. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 12.10.2018