Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-837/18

TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica

Odločba Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, družba TOVARNA OLJA GEA d.d. objavlja sporočilo o izdaji odločbe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Vsebina obvestila je razvidna v pripetem dokumentu.

Uprava družbe
Datum: 29.10.2018