Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-937/18

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo v zvezi s prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe Sanolabor d.d.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") obvešča, da je dne 29.11.2018 objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. z oznako SNLR in ISIN kodo SI0031114745 na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-17/2018-6 z dne 28.11.2018. Več v prilogi.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 29.11.2018 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 29.11.2018