Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-954/18

Nika d.d., Brežice

Nerevidirano devetmesečno poročilo 2018 in objava sklepov 77. seje NS

Nerevidirano devetmesečno poročilo 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba NIKA d.d. BREŽICE, Brežice objavlja nerevidirane podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2018.

 

Sklepi 77. seje NS

Na 77. seji NS NIKA d. d., ki je bila v sredo, 10. 10. 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi Nika, investiranje in razvoj, d. d., Dunajska 20 v Ljubljani, so člani nadzornega sveta:

  1. Konstituirali NS, za predsednico je bila izvoljena Nika Ovsenik;
  2. Se seznanili s težkim likvidnostnim položajem družbe, ki je nastal zaradi neuspešne izterjave dolga dolžnika, zato nastajajo vse večji zaostanki plačil tekočih stroškov, družba je bila pred nekaj dnevi blokirana 5 dni.
  3. Prejeli poročilo direktorja o začetku postopka dezinvestiranja nepremičnine. Od razmer na trgu in dosežene cene bo odvisno ali jo bomo odprodali delno, kar pomeni zgolj za pokritje vseh dolgov ali pa v celoti.

 

Dne 30. 11. 2018, bo obvestilo objavljeno tudi na naši spletni strani: www.nikadd.si.

 

uprava družba
Datum: 30.11.2018
Pripeti dokumenti:  Devetmesečno poročilo