Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1024/18

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Plan skupine SALUS za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d. obvešča, da je nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d.d. na svoji redni seji dne 19.12.2018 potrdil plan skupine SALUS za leto 2019. Več v prilogi.


To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 21.12.2018 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 21.12.2018
Pripeti dokumenti:  Plan skupine SALUS za leto 2019