Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-1/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 21. 12. 2018 do vključno 3. 1. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 12.769 lastnih delnic v skupni vrednosti 726.116 EUR, in sicer:

- 21. 12. 2018     2.932   delnic po povprečni tehtani ceni 55,59 EUR,
- 27. 12. 2018     2.000   delnic po povprečni tehtani ceni 56,60 EUR,
- 28. 12. 2018     3.850   delnic po povprečni tehtani ceni 57,07 EUR in  
- 3. 1. 2019         3.987   delnic po povprečni tehtani ceni 57,74 EUR.
 

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 888.515 kar je predstavljalo 2,709 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 901.284 kar predstavlja 2,748 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 4. 1. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 04.01.2019