Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-105/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. – predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d., povzema osnovne podatke o predvidenem izplačilu dividend in določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

Oznaka delnic:

PPDT

Datum skupščine družbe:

Ponedeljek, 17. 6. 2019, ob 11.00 uri

Višina predlagane dividende:

1,98 EUR

Predlagani datum izplačila dividend:

Ponedeljek, 24. 6. 2019

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Petek, 21. 6. 2019

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Četrtek, 20. 6. 2019

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 17.05.2019