Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-395/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Podpisana pogodba o refinanciranju nadrejenega posojila

Ob zmanjšani zadolženosti in povečani kreditni sposobnosti se še naprej krepi zaupanje v Skupino Mercator

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družbe Skupine Mercator in VTB Bank (Europe) SE so podpisale pogodbeno dokumentacijo za refinanciranje nadrejenega dolga Skupine Mercator. VTB je s podpisom pogodbene dokumentacije izkazala močno podporo in zaupanje v uspešnost poslovanja Skupine Mercator.

Novi nadrejeni dolg v višini 80 mio EUR in po bistveno boljših pogojih je pomemben del uresničevanja dolgoročne strategije Mercatorja. Po zaključeni, zelo uspešni prvi fazi celovitega prestrukturiranja Skupine Mercator v letih 2016 in 2017, ki je zajemala stabilizacijo poslovanja, operativni načrt za učinkovito poslovanje, novo marketinško strategijo in ponovni vstop na trg Bosne in Hercegovine, Mercator danes uspešno uresničuje drugo fazo strategije. Ta je zaznamovana z vzpostavljanjem operativnega načrta za učinkovito poslovanje na vseh trgih Mercatorjevega delovanja, osredotočenjem na kupce in še zlasti z obsežno monetizacijo premoženja, ki je pripomogla k pospešenem, predčasnem zmanjševanju zadolženosti. Tretja faza dolgoročne Mercatorjeve strategije bo, poleg investicije v nov logistični center, omogočila nov razvojni cikel Mercatorja, ki je bistvenega pomena za še bolj uspešno poslovanje Mercatorja in dolgoročni razvoj dobaviteljev v Sloveniji in regiji. Mercator je namreč, kot največji regijski trgovec, hrbtenica razvoja pridelave in predelave v Sloveniji in regiji.

Obvestilo bo od 30. 5. 2019 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 30.05.2019