Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-400/19

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2019 – nerevidirani podatki

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., objavlja Informacijo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2019 – nerevidirani podatki, ki jo je nadzorni svet družbe obravnaval na svoji redni seji dne 30.5.2019.

 

Nerevidirana Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2019 je v pripetem dokumentu.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

 

Istrabenz,
holdinška družba, d.d.
Datum: 30.05.2019