Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-420/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklepi 26. redne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana, objavlja sklepe 26. redne skupščine delničarjev, ki je potekala danes, 5. junija 2019, na sedežu družbe.

 

Sprejeti sklepi skupščine:

Glavni poudarki sprejetih sklepov na 26. redni skupščini delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., so predstavljeni v prilogi. Celoten notarski zapis bo objavljen v naslednjih dneh.

Nasprotni predlog:

K predlogu sklepa pod zaporedno točko 5 je bil podan in sprejet nasprotni predlog.

Pooblaščena revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d. o. o., Ljubljana, se imenuje za revizorja družbe za leto 2019.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.

Zastopanost petih največjih delničarjev:

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev je znašal 95,727 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:

  • Agrokor, d. d.: število delnic in glasov 4.237.376, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 70,054 %;
  • Clearstream Banking SA - fiduciarni račun: število delnic in glasov 1.128.803, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 18,662 %;
  • OTP banka d. d. - client account - fiduciarni račun: število delnic in glasov 367.901, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 6,082 %;
  • Zagrebačka banka d. d. - fiduciarni račun: število delnic in glasov 34.690, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,574 %;
  • Hrvatska poštanska banka d. d. - fiduciarni račun: število delnic in glasov 21.525, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,356 %.

Družba je imela na dan skupščine 42.192 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice.

Obvestilo bo od 5. 6. 2019 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 05.06.2019