Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-433/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Čistopis statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba objavlja čistopis statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., ki je bil sprejet na podlagi sklepa 26. redne skupščine delničarjev.

 

Obvestilo bo od 12. 6. 2019 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 12.06.2019