Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-495/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Informacija o sprejetih sklepih 25. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) objavlja informacijo o sprejetih sklepih na 25. skupščini delničarjev.

Sporočilo je v prilogi.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 4. 7. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 04.07.2019