Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-509/19

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Obvestilo o sprejemu Letnega poročila

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in 135. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS, št. 77/2018, 17/2019) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sporočilo, da se je nadzorni svet danes, 10. 7. 2019, sestal na svoji osmi seji, na kateri je obravnaval revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2018 in sprejel letno poročilo z vsebino, kot ga je sestavilo poslovodstvo.

Letno poročilo je od 14. 6. 2019 objavljeno na SEOnet-u na povezavi: http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=68003 in na spletnih straneh družbe na povezavi: https://www.sij.si/sl/druzba/investitorji/letna-porocila/ .

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj deset let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 10.07.2019