Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-177/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Podaljšanje časa delovanja sistema SEO in nova Priporočila borze za obveščanje

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: borza) je izboljšala storitev objave nadzorovanih informacij preko sistema SEO in posledično storitve INFO HRAMBA, tako da bo storitev od 2. 9. 2019 dalje na voljo nepretrgoma (24/7), kar pomeni, da bodo naročniki v bodoče informacije lahko objavljali tudi med vikendi in prazniki.

Na tej podlagi je uprava borze dne 19. 8. 2019 sprejela nove:

  • Splošne pogoje za opravljanje storitev SEO in INFO HRAMBA in
  • Navodila za shranjevanje informacij v sistem za INFO HRAMBA.

Obenem je uprava borze sprejela tudi nova Priporočila javnim družbam za obveščanje (v nadaljevanju: Priporočila borze), ki poleg prilagoditev zaradi podaljšanje časa delovanja sistema SEO vključujejo tudi spremembe vezane na uskladitev z novim ZTFI-1, evropsko zakonodajo, predlogom novele ZGD-1K ter priporočili dobre prakse korporativnega upravljanja v skladu s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Novi borzni splošni akti (Priporočila borze, splošni pogoji in navodila) stopijo v veljavo 2. 9. 2019 in so od 19. 8. 2019 dalje dostopni na spletni strani borze: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=678

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 19.08.2019