Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-179/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

TELEKOM SLOVENIJE, d.d. - nasprotni predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi objave nasprotnega predloga k sklicu skupščine delničarjev družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d., povzema osnovne podatke o višini dividend. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

 

Nasprotni predlog:

Oznaka delnic:

TLSG

Višina predlagane dividende:

5,50 EUR

Izplačilo dividend:

Ponedeljek, 30. 9. 2019

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Nedelja, 29. 9. 2019

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Četrtek, 26. 9. 2019

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 22.08.2019