Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-22/19

KD d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v skladu s 141. in 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov  ter Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 77/18 in 17/19) obvešča javnost, da je 11.9.2019 prejela obvestili o spremembi pomembnih deležev delnic družbe KD d.d. z oznako SKDR (v nadaljevanju: delnice SKDR) družbe Delany Holdings Ltd. in Illumnia Holdings Ltd.

Vsebina obvestil je razvidna iz priponke.

To obvestilo bo od  11.9.2019 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  


 

KD d.d.
Datum: 11.09.2019