Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-56/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in 148. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, objavlja v priponki obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic.

Z vpisom spremembe statuta družbe v sodni register z dne 13.9.2019 zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe z umikom 204.978 delnic družbe KDHR, se je z izvedenim korporacijskim dejanjem zmanjšalo število lastnih delnic v imetništvu KD Group pod prag 5%. 

Skupno število lastnih delnic pred zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe z umikom 204.978 lastnih delnic je bilo 267.179 oz. 9,99% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po izvedenem umiku lastnih delnic je 62.201 delnic, kar predstavlja 2,52 % vseh izdanih delnic.

 Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-group.com od  16.9.2019 dalje, najmanj 5 let od datuma objave.

KD Group d.d.
Datum: 16.09.2019