Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-193/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Prenova trga SI ENTER in nova Pravila SI ENTER

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: borza) je prenovila trg SI ENTER in uvedla novo segmentacijo trga SI ENTER, ki bo razdeljena na segmente BASIC, ADVANCE in PROGRESS. V segment ADVANCE in PROGRESS bo poleg delnic, obveznic in komercialnih zapisov po novem mogoče uvrstiti tudi potrdila o deponiranju v zvezi z delnicami in obveznicami.

Uprava borze je dne 16. 9. 2019 sprejela nova Pravila SI ENTER, ki bodo stopila v veljavo petnajsti dan po objavi, tj. dne 1. 10. 2019. Prav tako tudi nova pravilnika, ki se uporabljata za segment PROGRESS:

  • Pravilnik o obliki in vsebini Dokumenta o uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje v segmentu PROGRESS in
  • Pravilnik za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS.

Skladno s prehodnimi določbami Pravil SI ENTER se bo z dnem uveljavitve novih pravil (tj. 1. 10. 2019) štelo, da se je izdajatelj zavezal k spoštovanju in izvajanju vseh relevantnih določb Pravil SI ENTER, ter da njihovi vrednostni papirji, ki so na dan uveljavitve novih pravil uvrščeni na trg SI ENTER, uvrščeni na naslednji način:

  • delnice v podsegmentu ENTER DELNICE Advance so uvrščene v podsegment ADVANCE DELNICE,
  • obveznice v podsegmentu ENTER Obveznice so uvrščene v podsegment ADVANCE OBVEZNICE,
  • komercialni zapisi v podsegmentu ENTER Komercialni zapisi so uvrščeni v podsegment ADVANCE KOMERCIALNI ZAPISI,
  • delnice v podsegmentu ENTER DELNICE Basic so uvrščene v podsegment DELNICE SLOVENIJA.

 

Nova Pravila SI ENTER in pravilnika so dostopni na naslednjih spletnih straneh:

http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=18291

https://progress.market/index.php?id=11&L=2

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 16.09.2019