Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-626/19

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Prejem izpodbojne tožbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja naslednje sporočilo:

Družba je prejela tožbo zaradi ničnosti in izpodbojnosti sklepa 23. skupščine z dne 4. 6. 2019, ki jo je vložila družba KOORDINA, d. o. o., Bilje 121 I, 5292 Renče.

Primarni zahtevek tožeče stranke je, da sodišče ugotovi ničnost sklepa številka 6, pod točko šestič. Podrejeno pa tožeča stranka sodišču predlaga razveljavitev sklepa številka 6, pod točko šestič.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 17.09.2019