Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-628/19

ABANKA d.d., Ljubljana

Sklepi XLI. skupščine Abanke d.d.

Abanka objavlja

sklepe XLI. skupščine družbe Abanka d.d., ki je bila v četrtek, 19. 9. 2019, ob 15. uri na sedežu družbe Abanka d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani Abanke d.d. od 20. 9. 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Abanke d.d.
Datum: 20.09.2019