Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-57/19

MELAMIN, d.d., Kočevje

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnc

Na podlagi 148. člena ZTFI-1 družba Melamin d.d. Kočevje,Tomšičeva 9, 1330 Kočevje, objavlja v priponki Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic.

Družba je dne 19.9.2019 na Ljubljanski borzi odkupila 10.836 lastnih delnic z oznako MKOG, kar predstavlja 2,41% delež v osnovnem kapitalu izdajatelja.      Za pridobitev teh delnic sta bila sklenjena dva posla. Pred tem nakupom delnic je družba imela skupaj 17.040 lastnih delnic, kar predstavlja 3,79% delež v osnovnem kapitalu.

Skupno število lastnih delnic po opravljenem nakupu tako znaša 27.876 delnic, kar predstavlja 6,20 % vseh izdanih delnic.

Celotna vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

Obvestilo bo od 20.9.2019 dalje in najmanj pet let od objave objavljeno tudi na spletni strani družbe www.melamin.si  

 

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 20.09.2019