Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-651/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestili o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

 

Na podlagi 19. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja obvestili o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb, ki ju je družba prejela dne 09.10.2019. Vsebina obvestil je razvidna iz priponke.

To obvestilo bo od 10.10.2019 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  

KD Group d.d.
Datum: 10.10.2019