Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-654/19

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Mesečno poročilo - september 2019

Objava mesečnega poročila

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan 30.09.2019

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava
Datum: 11.10.2019
Pripeti dokumenti:  Mesečno poročilo