Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-656/19

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 36. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sklepe 36. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 14. 10. 2019, na sedežu družbe, in sicer kot univerzalna skupščina, ne glede na pravila Zakona o gospodarskih družbah o sklicnem roku in objavi dnevnega reda skupščine.

Obvestilo o sprejetih sklepih 36. seje skupščine se nahaja v pripetem dokumentu.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 14.10.2019
Pripeti dokumenti:  Sklepi 36. skupščine SIJ d.d.