Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-663/19

AG d. d., Kamnik

Obvestilo o sklepih 34. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje uprava družbe AG d.d. objavlja sklepe 34. skupščine delničarjev družbe AG d.d. z dne 17.10.2019 s pričetkom ob 9. uri, ki so razvidni iz zapisnika seje skupščine v priponki tega dokumenta.
 

Uprava družbe
Datum: 17.10.2019