Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-664/19

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Telekom Slovenije, d.d., ustanovil odvisno družbo SIOL Prishtina L.L.C.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je z namenom celovitega upravljanja regionalnega optičnega omrežja ustanovil družbo SIOL Prishtina L.L.C., ki je v 100 % lasti Telekoma Slovenije, d.d. Družba SIOL Prishtina L.L.C. je bila v poslovni register na Kosovu vpisana 16 oktobra 2019. Za direktorja družbe je bil imenovan Matjaž Pogačnik.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 17.10.2019