Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-211/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto - začasna ustavitev trgovanja z obveznicami z oznako ADM2

Izdajatelj:

ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto

Sedež in poslovni naslov:

Straška cesta 50, 8000 Novo mesto

Mesto trgovanja:

XLJU

Segment:

Trg Obveznic

Ime instrumenta:

ADRIA MOBIL, OBVEZNICE 2. IZDAJE 24/04/2020

Oznaka:

ADM2

ISIN:

SI0032103507

LEI:

 

549300V7S33RIS1ZSC53

 

Datum ustavitve:

18. 10. 2019

Do vključno:

24. 10. 2019

Stanje:

Zadržan vrednostni papir ((HALT) Vsa vnesena naročila za obveznice ADM2, vnesena pred ustavitvijo trgovanja, bodo odstranjena iz trgovalnega sistema)

Razlog:

Izvedba postopkov v KDD (vmesno izplačilo glavnice)

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 17.10.2019