Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-671/19

NLB, d. d., Ljubljana

34. Skupščina delničarjev NLB d.d.

Delničarji NLB d.d. so se danes zbrali na 34. Skupščini delničarjev NLB d.d. Ob pričetku skupščine je bilo zastopanih 70,71 % delnic z glasovalno pravico.

Delničarji so na skupščini potrdili predlog določitve izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam.

Ta informacija bo od 21. oktobra 2019 do nadaljnjega objavljena tudi na spletni strani družbe www.nlb.si.

 

 

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d.
Datum: 21.10.2019