Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-673/19

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Sklic na dokument: Sava Re, d.d., preverja možnosti za izdajo podrejene obveznice

Sklep o izdaji podrejenih obveznic

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Sava Re, d.d., (v nadaljevanju tudi: družba ali izdajatelj) v povezavi s predhodno objavo družbe z dne 7. 10. 2019 obvešča javnost, da je 21. 10. 2019 sprejela sklep o izdaji podrejenih obveznic z oznako ISIN XS2063427574 (v nadaljevanju tudi: obveznice) z naslednjimi ključnimi značilnostmi:

  • skupna nominalna vrednost celotne izdaje podrejenih obveznic je 75 milijonov EUR (celotna izdaja obsega 750 apoenov po 100.000,00 EUR);
  • nominalna vrednost glavnice obveznic dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku 7. 11. 2039, razen če izdajatelj ne izkoristi možnosti predčasnega odpoklica;
  • nespremenljiva kuponska obrestna mera obveznic znaša 3,75 % letno za prvih deset let; od desetega leta dalje bo kuponska obrestna mera spremenljiva, določena kot vsota 3-mesečne evrske medbančne obrestne mere (izražen kot odstotek na letni ravni) in fiksnega pribitka v višini 4,683 % (pribitek ob izdaji v višini 368,3 bazičnih točk, povečanega za dodatnih 100 bazičnih točk);
  • prospekt z vsemi pogoji obveznic bo na dan izdaje objavljen na luksemburški borzi in na spletnih straneh družbe.

O izdaji obveznic bo izdajatelj obvestil javnost predvidoma 28. 10. 2019.

Izdajo strukturira in vodi Erste Group Bank AG.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 21. oktobra 2019, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 21.10.2019