Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-703/19

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Odziv na objave v medijih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja naslednje sporočilo:

Ob zadnji menjavi uprave v družbi Petrol d.d., Ljubljana, so se v javnosti večkrat pojavile informacije o potencialnih ruskih interesih po prevzemu te družbe, ki jih mediji med drugim povezujejo z lastništvom družbe SIJ d.d. Družba SIJ d.d., kot obvladujoča družba v Skupini SIJ, s ciljem preprečevanja širjenja napačnih informacij javnost obvešča, da ni imela, nima interesa in tudi v prihodnje ne načrtuje vstopa v lastniško strukturo družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 05.11.2019