Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-764/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar - september 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja poročilo o poslovanju v obdobju januar - september 2019 

Poročilo o poslovanju in sporočilo za javnost sta v prilogi.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 21. 11. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 21.11.2019