Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-850/19

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Povzetek poslovnega načrta 2020 z oceno poslovanja 2019

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) objavljamo povzetek Poslovnega načrta 2020 z oceno poslovanja 2019.

Poslovni načrt z oceno poslovanja je Nadzorni svet podjetja obravnaval na seji 10.12.2019. Dokument bo 11.12.2019 objavljen tudi na spletni strani podjetja www.cinkarna.si in bo tam dosegljiv vsaj 10 let.

Uprava
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 11.12.2019